• เมษายน 9, 2022

โรงงานกำจัดขยะ

โรงงานกำจัดขยะ

โรงงานกำจัดขยะ ขนาด 800 ตัน ของบริษัทกรุงเทพธนาคม
ที่ กรุงเทพมหานคร .เป็นผู้ถือหุ้น ตั้งขึ้นได้ภายใต้คำสั่ง คสช. 4/2559 จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติกฎหมายผังเมือง และได้ส่งกลิ่นเหม็นมาตั้งแต่ปี 2563
ไม่มีใครเข้าไปแก้ไข ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ยอมถอนใบอนุญาต อ้างแต่ว่ากำลังแก้ไข ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.จะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไร
.
ล่าสุดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กทพ.) ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด
ผู้ประกอบกิจการโรงงานขยะ 800 ตัน ณ ศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565 เพื่อแจ้งให้ทราบว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏบัติ CoP โดยเฉพาะการส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง
.
ทาง กกพ.จึงเห็นว่าการกระทำของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงต่อสาธารณะ
และอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างปกติสุขของประชาชน
รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชนในระยะยาว จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 56 แห่ง
พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ และให้ดำเนินการ ดังนี้
.
1) ให้ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง
2) ให้ปรับปรุงระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ
3) ให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งมีตัวแทนภาคปคะรชาชน หน่วยงานราชการ และโครงการ เพื่อตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
.
4) ให้แสดงเอกสารหลักฐานผลการปรับปรุงสถานประกอบกิจการพลังงาน 5) ให้แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการต่อสำนักงาน กกพ.ทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ
.
ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนคำสั่ง กกพ.มีอำนาจบังคับให้บริษัทชำระค่าปรับวันละไม่เกิน 5 แสนบาท
และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต อย่างไรก็ดีปรากฎว่า โรงงานกำจัดขยะ ของ กทม. แห่งนี้ยังคงดำเนินการตามปกติ ไม่ได้ปิดทำการชั่วคราว ซึ่งมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เนื่องจาก กทพ. มีอำนาจสั่งพักใบอนุญาตได้เฉพาะในส่วนของการผลิตไฟฟ้า
.
แต่บ่อกำจัดขยะแห่งนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทั้งสิ้น 3 ใบ ซึ่งไม่ได้ถูกพักหรือระงับ
จึงยังคงมีการดำเนินกิจการในส่วนอื่น ๆ ได้ เช่น รับขยะ ขนย้ายขยะได้ โดยการพักใบประกอบกิจการโรงงานทั้ง 3 ใบดังกล่าว เป็นอำนาจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) แต่กรมนี้ไม่กล้าถอนใบอนุญาต?
.
สำหรับโรงงานดังกล่าว ได้ถูกร้องเรียนจากประชาชน ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหลายครั้ง
ถึงผลกระทบและความเดือดร้อน โดยปัญหาหลักที่มีการร้องเรียนมาตั้งแต่ปี 2563
ก็คือ กลิ่นเหม็นรุนแรง จากการขนถ่ายขยะ และกระบวนการต่าง ๆ
ของโรงงาน ซึ่งไม่มีระบบควบคุมกลิ่น หรือระบบแรงดันกำจัดกลิ่น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชนเนื่องจากได้รับกลิ่นเหม็นรุนแรงเกือบตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวโรงงานกำจัดขยะ น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> markomimica

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น