• กรกฎาคม 15, 2021

วางแผนทำธุรกิจ

วางแผนทำธุรกิจ

วางแผนทำธุรกิจ 7 Step การเขียนแผนธุรกิจสำหรับมือใหม่

วางแผนทำธุรกิจคือ แนวทางที่จะทำให้ เรานั้นสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมด ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด ตั้งแต่แนวความคิด ที่มา วิธีการ และจุดแข็งของธุรกิจนั้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ที่จะทำให้เรานั้น สามารถประสบความสำเร็จ ได้อย่างเป็นระบบ แบบแผนมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญหากว่าคุณนั้น สามารถทำการวางแผนธุรกิจได้ดี แถมยังนำมาใช้เป็น ใบเบิกทางในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม หรือได้รับการอนุมัติจาก ผู้ที่ให้บริการสินเชื่อ เพื่อทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้ว ก็จะมีขั้นตอนในการเขียนแผนธุรกิจทั้งหมด 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

วางแผนทำธุรกิจ 7 Step การเขียนแผนธุรกิจสำหรับมือใหม่
 1. วางแผนทำธุรกิจ แนวคิดหลักในการทำธุรกิจ ( Business Idea )

วางแผนทำธุรกิจแนวคิดหลักในการทำธุรกิจ หมายถึง ส่วนที่เรานั้น จำเป็นจะต้องใช้ในการนำเสนอ ทำให้สร้างความเข้าใจ ในโครงสร้าง และภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจ ให้กับผู้บริโภคนั่นเอง จึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการทำแผนธุรกิจ เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ จะสามารถใช้ในการ ดึงดูดให้ผู้บริโภค หรือผู้บริการแหล่งเงินทุน ให้มีความสนใจในธุรกิจของเราได้มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ก็จะมีความอยู่ที่ 1-2 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • ภาพรวมธุรกิจ หมายถึง การเขียนแนวความคิด มีที่มาที่ไป และมีใจความสำคัญ ของธุรกิจเราด้วย
 • เป้าหมาย หมายถึง การวางเป้าหมาย ทางด้านธุรกิจ เพื่อที่จะทำให้เรานั้น มองเห็นแนวทาง ในการพัฒนาธุรกิจ ได้อย่างชัดเจน ทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว
 • โอกาส และการแข่งขัน หมายถึง การคาดการณ์ถึงโอกาส ในการเจริญเติบโต ในท้องตลาดที่เต็มไปด้วย คู่แข่ง ว่าเรานั้นจะสามารถอยู่รอด ได้อย่างไรบ้าง?
 • กลยุทธ์ หมายถึง การอธิบายถึง แนวทาง และวิธีการในการทำธุรกิจ ให้สามารถประสบความสำเร็จ
 • แผนการลงทุน หมายถึง แผนที่เกี่ยวข้อง กับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ทำให้เรานั้น สามารถที่จะมองเห็นได้ว่า การที่จะเริ่มสร้างธุรกิจขึ้นมาได้นั้น ต้องจัดสรรเงินทุน ที่มีอยู่อย่างไร เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า มากที่สุด
 • ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง การกำหนดผลตอบแทน จากการทำธุรกิจ ที่คาดว่าจะได้รับ จากการประเมิน ความเสี่ยง ของการพัฒนาธุรกิจ เช่น ยอดขาย จำนวนสมาชิก หรือจำนวนสาขา
วางแผนทำธุรกิจ แนวคิดหลักในการทำธุรกิจ ( Business Idea )

2. วางแผนทำธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ( Business Background )

วางแผนทำธุรกิจความเป็นมาของธุรกิจ หมายถึง การอธิบายถึงลักษณะ ของธุรกิจฝนปัจจุบัน และสิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในอนาคต ที่ไม่ว่าจะเป็น ประวัติความเป็นมา ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นส่วน ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการ และสินค้า ที่อยู่รวมไปถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจได้

( Business Background )

3. วางแผนทำธุรกิจ วิเคราะห์ความเสี่ยง และโอกาส ( Brand Analysis )

วางแผนทำธุรกิจวิเคราะห์ความเสี่ยง และโอกาส หมายถึง การนำแผนธุรกิจทั้งหมด มาวิเคราะห์ เพื่อมองหาจุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อที่จะทำให้เรานั้น สามารถมองเห็นถึงปัจจัยทั้งภายใน และภายนอก ที่จะส่งผลต่อการเจริญ เติบโตของธุรกิจ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว จะวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบ ของ SWOT Analysis

( Brand Analysis

4. วางแผนทำธุรกิจ แผนการตลาด ( Marketing Plan )

วางแผนทำธุรกิจแผนการตลาด หมายถึง ส่วนที่จะอธิบาย เกี่ยวกับกลยุทธ์ ในการทำการตลาด การสื่อสารการตลาด และวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกต้าที่ต้องการ โดนส่วนใหญ่แล้ว จะทำการสรุปโดยใช้ส่วนผสมของการตลาดแบบ ( 4P Marketing ) ซึ่งก็ถือว่าเป็น อีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวช่วย ที่จะทำให้แหล่งเงินทุน มองเห็นถึงแนวทางในการ ดำเนินธุรกิจของคุณ ความเป้นไปได้ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และอยากที่จะร่วมลงทุนกับคุณมากยิ่งขึ้น

( Marketing Plan )

5. วางแผนทำธุรกิจ แผนการเนินงาน ( Operation Plan )

วางแผนทำธุรกิจแผนการเนินงาน หมายถึง การวางกำหนดการ ในการสร้างธุรกิจ ซึ่งในแต่ละสถานประกอบการ ก็จะมีรูปแบบ และแนวทางในการ ดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น ธุรกิจร้านอาหาร ที่อาจจะเพิ่มในส่วนของ ( ตัวช่วยระบบการจัดการร้านแบบ POS ) เข้ามาในขั้นตอนการควบคุมวัตถุดิบ และคลังสินค้าด้วยก็ได้ โดยขั้นตอนในการ ดำเนินหลักๆ จะประกอบไปด้วย ดังนี้

 • แผนการผลิต
 • แผนการควบคุมคุณภาพ
 • แผนการควบคุมวัตถุดิบ
 • แผนการบริหารพนักงาน
 • แผนการจัดส่งสินค้า
 • แผนการควบคุมคลังสินค้า
 • แผนการบริการลูกค้า
( Operation Plan )

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิววางแผนทำธุรกิจ น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> markomimica

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *