• มกราคม 6, 2022

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณ ก๊าซเรือนกระจก ที่กักเก็บความร้อน ในชั้นบรรยากาศ มีจำนวนมากขึ้นอีกครั้ง เมื่อปีที่แล้ว และยังทำสถิติใหม่ โดยอัตราการเพิ่มขึ้นทุกปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยประจำปี 2554-2563 แนวโน้มดังกล่าว ยังคงดำเนินต่อไป ในปี 2564 ตามข้อมูลขององค์การ อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ซึ่งแถลงการณ์เรื่องก๊าซเรือนกระจกล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
.
ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ 413.2 ส่วนในล้านส่วนในปี 2563 และอยู่ที่ 149% ของระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ส่วนมีเทน (CH4) อยู่ที่ 262% และไนตรัสออกไซด์ (N2O) มากถึง123% ของระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมในปี 1750 (พ.ศ. 2293) ซึ่งในเวลานั้นกิจกรรมของมนุษย์เริ่มรบกวนสมดุลตามธรรมชาติของโลก
.
ทั้งนี้ คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญที่สุดในชั้นบรรยากาศ โดยคิดเป็นประมาณ 66% ของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อสภาพอากาศ สาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการผลิตปูนซีเมนต์
.
มีเทนคิดเป็นประมาณ 16% ของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนของ ก๊าซเรือนกระจก
ที่มีอายุยืนยาว ตามรายงานของสำนักงานบริหาร มหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา (NOAA) มีเทนประมาณ 40% ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโดยแหล่งธรรมชาติ (เช่น พื้นที่ชุ่มน้ำ)
.
และประมาณ 60% ของมีเทนมาจากแหล่งมานุษยวิทยา (เช่น การเลี้ยงวัวและแกะการเกษตร
การปลูกข้าว การใช้ประโยชน์ จากเชื้อเพลิง fossil หลุมฝังกลบ และการเผาไหม้ชีวมวล) ตัวเลขล่าสุด พบว่า การเพิ่มขึ้นจากปี 2562-2563 สูงกว่าปี 2561-2562 และยังสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาด้วย
.
ไนตรัสออกไซด์เป็นทั้งก๊าซเรือนกระจกที่ทรงพลังและสารเคมีทำลายโอโซน คิดเป็นประมาณ 7%
ที่ทำให้เกิดการแผ่รังสี โดยก๊าซเรือนกระจก ที่มีอายุยืนยาว มันถูกปล่อยสู่ ชั้นบรรยากาศจาก ทั้งแหล่งธรรมชาติ (ประมาณ 60%) และโดยมนุษย์ (ประมาณ 40%) รวมถึงมหาสมุทร ดิน การเผาไหม้ชีวมวล การใช้ปุ๋ย และกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ
.
ล่าสุดไนตรัสออกไซด์ เฉลี่ยทั่วโลกในปี 2563 อยู่ที่ 333.2 ppb ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.2 ppb เมื่อเทียบกับปี 2562 และสูงกกว่าอัตราปี 2562-2563 และยังสูงกว่าอัตรา การเติบโตเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (0.99 ppb ต่อปี)
.
ตัวเลขที่ออกมา แสดงให้เห็นว่า การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ จากโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ
ต่อระดับชั้นบรรยากาศของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศและอัตราการเติบโต แม้ว่า จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหม่ลดลงชั่วคราวก็ตาม โดยเฉพาะเมื่อเกิดการระบาดช่วงแรก ๆ เมื่อปีที่แล้ว
.
ข้อมูลจากสถานีตรวจสอบแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ระดับคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2564 โดย ในเดือน กรกฎาคม ความเข้มข้น ของคาร์บอน ไดออกไซด์ ที่สถานีตรวจวัด Mauna Loa (ฮาวาย, สหรัฐอเมริกา) และ Cape Grim (แทสเมเนีย, ออสเตรเลีย) อยู่ที่ 416.96 ppm และ 412.1 ppm ตามลำดับ เทียบกับ 414.62 ppm และ 410.03 ppm ในเดือนกรกฎาคม 2563
.
ตราบใดที่การปล่อยก๊าซยังดำเนินต่อไป อุณหภูมิโลกก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยอายุที่ยาวนานของคาร์บอนไดออกไซด์ ระดับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจนสังเกตได้จะคงอยู่เป็นเวลาหลายทศวรรษแม้ว่า การปล่อยมลพิษจะลดลงอย่างรวดเร็วจนเหลือศูนย์สุทธิ
.
สิ่งที่จะเกิดควบคู่ไปกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็คือสภาพอากาศสุดขั้วที่มากขึ้น รวมถึงความร้อนจัด
และฝนที่รุนแรง น้ำแข็งละลาย การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และการทำให้เป็นกรดในมหาสมุทร พร้อมกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ดังนั้นการปล่อยก๊าซที่เพิ่มขึ้นโดยอ้างว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงเป็นการทำลายเศรษฐกิจในระยะยาว
.
ประมาณครึ่งหนึ่งของคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม ของมนุษย์ในปัจจุบัน
ยังคงอยู่ ในชั้นบรรยากาศ อีกครึ่งหนึ่ง ถูกดูดซับ ไปโดยมหาสมุทร และระบบนิเวศทางบก แต่ WMO แสดงความกังวลว่า ความสามารถ ของระบบนิเวศ บนบกและมหาสมุทร ในการทำหน้าที่เป็น “อ่าง” ดูดซับคาร์บอนอาจมีประสิทธิภาพ น้อยลงในอนาคต ซึ่งจะลดความสามารถ ในการดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์ และลดศักยภาพป้องกันอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
.
จากข้อมูล แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปี 2533 ถึง 2563 การแผ่รังสี – ผลกระทบ จากภาวะ โลกร้อนต่อสภาพ อากาศของเรา – โดยก๊าซเรือนกระจก ที่มีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้น 47% โดยคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็นประมาณ 80% ของการเพิ่มขึ้นนี้ ตัวเลขดังกล่าว อิงจากการตรวจสอบ โดยเครือข่าย Global Atmosphere Watch ของ WMO
.
“แถลงการณ์เรื่อง ก๊าซเรือนกระจก ส่งมอบหลักฐาน ทางวิทยาศาสตร์ ที่ชัดเจน สำหรับผู้เจรจา เรื่องการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศที่ COP26 ที่อัตราการเพิ่มขึ้น ของความเข้มข้น ของก๊าซเรือนกระจก ในปัจจุบัน เราจะเห็นอุณหภูมิ ที่เพิ่มขึ้น ภายในสิ้นศตวรรษนี้ เกินกว่าเป้าหมาย ของข้อตกลงปารีสที่ 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียส เหนือระดับ ก่อนยุคอุตสาหกรรม” ศาสตราจารย์เพตเตรี ทาลาอัส (Petteri Taalas) เลขาธิการ WMO กล่าวและชี้ว่า “เราออกนอกเส้นทาง”
.
“ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศทะลุหลัก 400 ส่วนต่อล้านในปี 2558
และเพียงห้าปีต่อมาก็เกิน 413 ppm นี่เป็นมากกว่าแค่สูตรเคมีและตัวเลขบนกราฟ
มันส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา ต่อสภาพโลกของเรา และต่ออนาคตของลูกหลานของเรา” ศาสตราจารย์ทาลาอัสกล่าว
.
“ก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ ยังคงอยู่ ในชั้นบรรยากาศ เป็นเวลา หลายศตวรรษ และในมหาสมุทร เป็นเวลานานกว่านั้น ครั้งสุดท้ายที่โลก มีความเข้มข้น ของคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า กับตอนนี้คือเมื่อ 3-5 ล้านปีก่อน เมื่ออุณหภูมิอุ่นขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส และระดับน้ำทะเลสูง กว่าตอนนี้ 10-20 เมตร แต่ในตอนนั้น มีประชากรไม่ถึง 7,800 ล้านคน” ศาสตราจารย์ทาลาอัสกล่าว
.
“หลายประเทศกำลังตั้งเป้าหมาย ที่เป็นกลางเกี่ยวกับ คาร์บอน และหวังว่า COP26 จะเกิดความมุ่งมั่น
เพิ่มขึ้นอย่างมาก เราจำเป็นต้องเปลี่ยนความมุ่งมั่นของเราไปสู่การปฏิบัติที่จะมีผลกระทบต่อก๊าซ
ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราจำเป็นต้องทบทวนระบบอุตสาหกรรม พลังงาน และการขนส่ง และวิถีชีวิตของเราทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นมีราคาไม่แพงและเป็นไปได้ในทางเทคนิค ไม่มีเวลาจะให้เราเสียอีกต่อไปแล้ว” ศาสตราจารย์ทาลาอัสกล่าว

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวก๊าซเรือนกระจก น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> markomimica

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น